02126740687 09124728286 پشتیبانی 24 ساعته

گودبرداری نیلینگ تخریب و خاکبرداری

گودبرداری نیلینگ تخریب و خاکبرداری

مشاوره طراحی نظارت و اجرای کلیه امور مربوط به پایدار سازی گود، نیلینگ و انکراژ گود برداری و تخریب همراه با جمع آوری ضایعات،پایدار سازی و استحکام به روش جت گروتینگ،اجرای سولجر انجام آزمایشات ژئوتکنیک و آزمایشات مکانیک خاک و ...سابقه اجرای پروژه های عظیم در کلیه نقاط کشور به خصوص مناطق 1 و 2 تهران

عکس های برخی از نمونه کارها

گود برداری پایدارسازی خاک نیلینگ انکراژ تخریب

گود برداری پایدارسازی خاک نیلینگ انکراژ تخریب

گود برداری پایدارسازی خاک نیلینگ انکراژ تخریب
گود برداری پایدارسازی خاک نیلینگ انکراژ تخریب

گود برداری پایدارسازی خاک نیلینگ انکراژ تخریب

گود برداری پایدارسازی خاک نیلینگ انکراژ تخریب

گود برداری پایدارسازی خاک نیلینگ انکراژ تخریب

گود برداری پایدارسازی خاک نیلینگ انکراژ تخریب

گود برداری پایدارسازی خاک نیلینگ انکراژ تخریب

Leave a comment

آدرس ایمیل شما برای سایر کاربران نمایش داده نمی شود.